Rekenen

​Rekentraining

Vindt jouw kind rekenen moeilijk? Lukt het maar niet om de sommen t/m 20 en de tafels geautomatiseerd te krijgen?

XL-Talent helpt jouw kind zodanig dat het grip krijgt op het rekenproces zodat rekenen leuk kan worden. Hiervoor wordt o.a. gebruik gemaakt van ‘2Hands4Kids’ rekenen.

2hands4kids rekenmethode

Een efficiënte, speelse en positieve aanpak van het rekenen. Deze methode is ontwikkel​d  door Wendy Peerling en de methode start aan de basis van het rekenen.

Deze unieke psychomotorische aanpak van (hoofd-)rekenproblemen steunt op aanvoelen van hoeveelheden en ervaren van de links-rechts-rekenrichting.

Voor wie is het geschikt?

De ‘2Hands4Kids’ rekenmethode is geschikt voor kinderen met specifieke, maar ook vaak voorkomende rekenproblemen zoals:

 • ​Splitsingen maar niet in de vingers krijgen
 • ​Over het tiental geeft problemen
 • ​Werkgeheugen komt tekort om ‘alles‘ te onthouden
 • ​Kinderen die maar blijven tellen en niet tot rekenen komen
 • ​Onvoldoende inzicht in het tientallig stelsel
 • ​Doortellen en terug tellen als enige strategie blijven hanteren
 • ​Niet los kunnen komen van MAB-blokjes (of reken rekje)
 • ​Sommen t/m 20 maar niet geautomatiseerd krijgen
 • ​De tafels maar niet geautomatiseerd krijgen

Uitgangspunten (Wendy Peerlings)

Leren door te ervaren

 • We gaan terug naar de basis. ​Deze moet goed zijn om met grote getallen te gaan rekenen. Dit houdt in dat er weer begonnen gaat worden met het rekenen tot en met 10.
 • Rekenen vanuit hoeveelheden.
 • Hoeveelheidsinzicht ‘number sense’ wordt zo nodig getraind.
 • Motorisch leren inzetten om het werkgeheugen te ontlasten.
 • Vertrekken vanuit de basis en het rekenen systematisch opbouwen, waarbij hiaten worden opgevuld.
 • Lateralisatieontwikkeling en richtingontwikkeling wordt meegenomen in de begeleiding.
 • Vaak veroorzaken werkbladen en toetsbladen een stressreactie. Er wordt met andere didactieken te werk gegaan, schematisch-manipuleerbaar, waardoor faalangst kan afnemen.

Wanneer het fundament t​/m 10 goed is, gaat er pas verder gerekend worden. Per sessie wordt er dan ook gekeken of uw kind toe is aan een volgend niveau.

Onderzoek

Als eerste zal er een uitgebreide intake en screening/onderzoek plaatsvinden. Er zullen specifieke testjes op het gebied van rekenen worden afgenomen. Daarnaast zal er, om een compleet beeld te krijgen van de mogelijke oorzaken, ​een visuele screening zijn en ook zal er gekeken worden of er sprake is van reflexrestanten. Naar aanleiding van de verkregen informatie zal er een behandelplan opgesteld worden.

Behandeling

Je kind zal 1x in de 3​ weken voor behandeling komen. Tijdens het traject zal het leren tellen, hoeveelheden leren aanvoelen, inzicht in het optellen en aftrekken en ​het automatiseren van de tafels aan bod komen. Er zal niet met werkbladen, MAB (blokjes) materiaal, ​rekenrek ​of computer gewerkt worden. Je krijgt wel de specifieke 2H4K rekenmaterialen mee naar huis om daar verder te werken en​ in de klas te gebruiken.

Er wordt verwacht dat je samen met je kind de oefeningen thuis herhaalt. 

2Hands4kids

​Geïnteresseerd?