Visuele dysfunctie XL-Talent

Visuele dysfunctie

 

Waaraan kun je een visuele dysfunctie o.a. aan herkennen?

 • Vinger gebruiken tijdens het lezen
 • Langzaam en/of aarzelend lezen
 • Matig tot slecht begrijpend lezen (hoe langer de zinslengte hoe moeilijker)
 • Snel moe tijdens lezen
 • Steeds veranderen van leeshouding
 • Slordig handschrift
 • Problemen met overschrijven van het bord
 • Niet op de lijn kunnen schrijven
 • Hoofd schuin houden tijdens lezen en schrijven
 • Hoofdpijn
 • Branderige en/of droge ogen
 • Gevoelig voor (zon)licht
 • Concentratieproblemen
 • Oog-handcoördinatieproblemen
 • Duizeligheid
 • Verstoord evenwicht
 • Slecht ruimtelijk inzicht

Uitleg

Visuele dysfunctie heeft niets te maken met scherp zien (waar bij de oogarts of opticien naar gekeken wordt) maar het heeft te maken met o.a. oogvolgbewegingen, oogsamenwerking en met de verwerking van de visuele informatie in de hersenen.

Wanneer er sprake is van een visuele dysfunctie kan er bijvoorbeeld ten onrechte aan dyslexie worden gedacht. De verschijnselen lijken namelijk erg op elkaar. Kinderen kunnen bijvoorbeeld veel moeite hebben om de ogen soepel een regel te laten volgen (oogvolgbewegingen) of het kost hun ogen moeite niet dubbel of wazig te zien (oogsamenwerking). Dat kost veel energie en gaat daardoor ook ten koste van de concentratie.

Een ander uiting van een visuele dysfunctie kan zijn dat het kind niet netjes op de lijn kan schrijven. Om dit goed te kunnen doen, moeten de ogen instaat zijn goed te kunnen richten. Lukt dat niet dan wordt er onder of boven de regel geschreven.

Wanneer we met 2 ogen naar een voorwerp kijken, nemen de afzonderlijke ogen het voorwerp vanuit een iets andere positie waar. Wat de ogen afzonderlijk zien, moet in de hersenen samenvloeien tot één beeld. Daarvoor moeten beide ogen goed samenwerken. Wanneer dit niet gebeurt, kunnen de hersenen de beelden van de beide ogen niet tot één enkel beeld versmelten waardoor het kijken onduidelijk wordt, er problemen ontstaan bij het ruimtelijk (in)zicht en het gedrag onrustig kan worden. Problemen bij het ruimtelijk (in)zicht kunnen ook leiden tot een lagere score op de performale onderdelen van de IQ-testen.

Onderzoek

Deze visuele problemen zijn op te lossen. Als eerste wordt er een uitgebreide intake en een visuele screening afgenomen. Tijdens de screening worden de visuele vaardigheden in kaart gebracht. Daarnaast zal er ook een onderzoek gedaan worden naar eventuele reflexrestanten omdat deze de oorzaak kunnen zijn van de visuele dysfunctie. N.a.v. de verkregen informatie zal er een behandelplan opgesteld worden.

Werkwijze

N.a.v. de bevindingen van het onderzoek bekijk ik de mogelijkheden voor behandeling en zal ik deze met jou bepreken. Daarna zullen wij samen besluiten of we met de behandeling van start gaan. Er zal 1 keer in de 3​ weken een afspraak gemaakt worden. Tijdens de behandeling worden er oefeningen aangeboden die vervolgens thuis herhaald moeten worden. Hoe beter en consequenter de oefeningen gedaan worden, des te groter het resultaat zal zijn!

Geïnteresseerd?