Over mij XL-Talent

Over mij

Mijn naam is Janet van der Veen.

Door mijn 2 hoogbegaafde kinderen, kwam ik in aanraking met de problematiek rond hoogbegaafdheid. Door de vragen die wij als ouders hadden en de problemen die wij ondervonden, heb ik vaak gedacht: “Er zou toch iemand moeten zijn die gespecialiseerd is in hoogbegaafdheid! Iemand die zowel het hoogbegaafde kind, de ouders als ook de  school kan begeleiden.” Wij konden die persoon in onze regio niet vinden. Steeds vaker ging ik mij afvragen of ik niet die persoon zou kunnen worden.

Ik heb bijna 20 jaar als logopediste met kinderen gewerkt. Dit heb ik altijd met heel veel plezier gedaan maar toch had ik na al die jaren zin in een nieuwe uitdaging. Toen ik op het internet de opleiding tot (hoog)begaafdenbegeleider tegenkwam, wist ik het meteen. Dit ga ik doen!

Naast ervaringsdeskundige ben ik nu ook ‘die persoon’. Er is steeds meer aandacht voor het hoogbegaafde kind en zijn omgeving. Aandacht alleen is niet voldoende, er moet nog veel gedaan worden.

Ik draag hier graag een steentje aan bij.

Tijdens mijn werk met hoogbegaafde kinderen kwam ik kinderen tegen die, ondanks hun hoge intelligentie, problemen hadden met leren. Dat was voor mij een reden om mij daar meer in te gaan verdiepen. Ik ben opzoek gegaan naar mogelijke oorzaken en behandelmethodes die aan de slag gaan met deze oorzaken (en niet met de symptomen). Daardoor kwam ik o.a. met reflexintegratie in contact wat er weer toe leidde dat er ook kinderen met gedragsproblemen a.g.v. reflexrestanten op mijn pad komen. Inmiddels behandel ik zowel hoogbegaafde als niet-hoogbegaafde kinderen met leerproblemen en gedragsproblemen.

Gevolgde opleidingen, trainingen en cursussen:

 • Reflexintegratie methoden:

          – Masgutova Neurosensomotorische Reflex Integratie (MNRI®) 

          – Rhythmic Movement Training International  (RMTi )

          – Quantum Reflex Integration™ (QRI™)

Daar waar primaire reflexen nog onvoldoende in het centrale zenuwstelsel zijn geïntegreerd, blijven signalen uit de hersenstam ervoor zorgen dat het lichaam nog steeds op reflexmatige manier moet reageren. Het stimuleren én integreren van reflexpatronen zorgt voor een ontwaken van het natuurlijke zelfregulerende vermogen van het lichaam om een volgende stap in de ontwikkeling te kunnen zetten. Dit heeft direct effect op houding, motoriek, gedrag en leerprestaties.

 • Access Bars
 • Visuele screening & training (+ verdieping) bij CNLS. Problemen met spelling, lezen of concentratie kunnen worden veroorzaakt door een visuele disfunctie. D.m.v. een visuele screening kan gekeken worden waar de mogelijke oorzaak van het leer-/concentratieprobleem ligt. Vervolgens zal d.m.v. een visuele training aan de dysfunctie gewerkt worden.
 • Ruimtelijk zicht, ruimtelijk inzicht & performale ontwikkeling bij CNLS.
 • Jamara rekenen bij CNLS. Jamara is een rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen. Kinderen die op school vastlopen met rekenen en waar school eigenlijk de hoop al heeft opgegeven zijn gebaat bij Jamara.
 • 2Hands4kids rekenen ontwikkelt door 2Hands4Kids®
 • DominantieMatrix bij CNLS. Met de DominantieMatrix wordt de samenstelling van het dominantieprofiel bepaald. Daarmee kun je te weten komen hoe een kind het beste kan leren of wat er dwars kan zitten.
 • ‘Ik leer anders’ leermethode Deze methode biedt kinderen met een voorkeur voor een visueel-ruimtelijke leerstijl (ook wel beelddenken genoemd) handvatten om de leerstof op hun eigen wijze eigen te maken.
 • Bal-A-Vis-X Dit is een oefenprogramma waarbij de totale coördinatie van het lichaam vereist is. De linker- en rechterhersenhelft, de ogen, oren, handen en voeten moeten flink met elkaar samenwerken.
 • (Hoog)begaafdenbegeleider bij Novilo
 • GelukkigHB begeleider bij GelukkigHB
 • Welkom in mijn Wereld is een sociale vaardigheidstraining voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar. Het programma is geschikt voor het begeleiden en ondersteunen van kinderen op sociaal en emotioneel gebied. Het materiaal leent zich daarnaast zeer goed voor het ondersteunen van hoogbegaafde kinderen.
 • Welkom in mijn Wereld Plus – Sociale vaardigheidstraining voor hoogbegaafde kinderen. Deze cursus is exclusief gericht op het geven van ondersteuning aan hoogbegaafde kinderen.
 • KIEW begeleidingssysteem Dit systeem is gericht op het optimaliseren van de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen van 4 tot 12 jaar. Het systeem kenmerkt zich door een kindgerichte benadering.
 • Matrix training ‘Hoofd opruimen en leren hoe te leren’ Een techniek van ‘hoofd opruimen’ ter ondersteuning van iedereen die in zijn/haar (werk)omgeving een vol hoofd ervaart en bij leerproblemen. Hoe pak je chaos in je hoofd aan en wat werkt handiger voor jou.
 • Habits of Mind. De habits of mind (HoM) zijn 16, nauwkeurig beschreven denkgewoontes, tot stand gekomen uit het probleemoplossend vermogen van succesvolle personen. Het zijn geen schokkende of vernieuwende termen, iedereen heeft er wel eens van gehoord. Maar wat maakt ze dan zo bijzonder? 16 Probleemoplossende tools, waarvan de taal doordacht is en de inhoud samen met de kinderen gebouwd wordt.