Privacyverklaring

XL-Talent is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Janet van der Veen, eigenaar XL-Talent, gevestigd aan de Hooggoorns 14, 7812 AM Emmen, KVK: 53118111

Persoonsgegevens die worden verwerkt

XL-Talent verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten en/of omdat u deze gegevens zelf hebt verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Naam ouders bij cliënten onder de 16 jaar
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Namen en leeftijd eventuele broertjes en/of zusjes
 • School
 • Groep + groepsverloop

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

XL-Talent verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Gezondheid
 • Informatie die nodig is voor het starten van een begeleidingstraject (geboorte, ontwikkeling, omschrijving klacht, enz.)
 • Informatie die tijdens de sessies verkregen wordt en belangrijk is voor een goede begeleiding
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (telefonisch of in correspondentie)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Voor de verwerking van persoonsgegevens van persoenen jonger dan 16 jaar, zal er om toestemming van beide gezaghebbende ouders of voogd gevraagd worden d.m.v. het ondertekenen van een behandelovereenkomst.

XL-Talent verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Opstellen en uitvoeren van een begeleidingstraject.
 • Wettelijke verplichting (Accountant, Belastingdienst)

Geautomatiseerde besluitvorming

XL-Talent neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

XL-Talent bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. XL-Talent hanteert de wettelijke bewaartermijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

XL-Talent maakt gebruik van het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) van kwaliteitspraktijk.nl. Kwaliteitspraktijk is ingericht naar de richtlijnen van de Wkkgz (Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg) is NEN-conform en is een KIWA erkend ECD. Kwaliteitspraktijk biedt de cliënten de mogelijkheid om beveiligd inzage te krijgen in hun dossier.

XL-Talent verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomt met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies of vergelijkbare technieken die XL-Talent gebruikt

XL-Talent gebruikt alleen cookies om de website beter te laten werken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U mag een eigen verklaring aan het dossier toevoegen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door XL-Talent en hebt u recht op gegevenoverdraagbaarheid. Het bezwaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens kan betekenen dat een begeleidingstraject niet mogelijk is. Wilt u gebruik maken van deze rechten? Stuur dan een schriftelijk verzoek naar info@xl-talent.nl. XL-Talent zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, reageren. XL-Talent wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de link:www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U mag een eigen verklaring aan het dossier toevoegen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door XL-Talent en hebt u recht op gegevenoverdraagbaarheid. Het bezwaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens kan betekenen dat een begeleidingstraject niet mogelijk is. Wilt u gebruik maken van deze rechten? Stuur dan een schriftelijk verzoek naar info@xl-talent.nl. XL-Talent zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, reageren. XL-Talent wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de link:www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging

XL-Talent neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@xl-talent.nl.
Chat openen
1
💬 Hulp nodig?
Hallo, stuur mij gerust een berichtje. Ik help je graag verder.