​Tarieven en vergoedingen

Individuele begeleiding kinderen en ouders

  • Intake + onderzoek bij leer- en gedragsproblemen: €90,- (90 min.)
  • Consult: €64,- p/u

Een gemaakte afspraak kan tot uiterlijk 24 uur van te voren kosteloos worden gewijzigd of geannuleerd. Voor een vergeten of niet afgezegde afspraak wordt  € 64,- in rekening gebracht.

​GelukkigHB-groepen

  • Peutergroep: € 225,00 (intake, 6 bijeenkomsten van 1,5 uur plus evaluatiegesprek)
  • Overige groepen: € 595,00 (intake, 15 bijeenkomsten van 2 uur plus een evaluatiegesprek)

Ik besef dat het niet voor iedereen eenvoudig is om een plaatsing te bekostigen. Daarom is het mogelijk om in vijf termijnen te betalen. Er zijn scholen die een plaatsing (mee) bekostigen vanuit het standpunt dat de school handelingsverlegen is. In sommige steden en dorpen zijn instanties die subsidie aan ouders verlenen om de plaatsing te bekostigen. Verder informatie over een mogelijke vergoeding vind je hier onder.

Elk half jaar kan besloten worden om de plaatsing te continueren.

Cursus Hoogbegaafd Thuis

  • Uw investering hiervoor bedraagt €195,00. (Echt)paren: tweede persoon €180,00

Vergoedingen

logo SamenSterkZorg

XL-Talent is aangesloten bij Samen Sterk Zorg. Daardoor is het in sommige gevallen mogelijk om diensten die worden afgenomen vergoed te krijgen via de gemeente.

  • Jeugdzorg vergoeding (via doorverwijzing)

Samen Sterk Zorg is gecontracteerd met alle gemeenten in provincie Drenthe en provincie Groningen. Verwijzing voor kinder- en jeugdzorg kan via de huisarts, kinderarts, cjg en/of sociaal (gebieds)team van uw gemeente verkregen worden.

  • Volwassenzorg (WMO) vergoeding (via doorverwijzing)
    Samen Sterk Zorg is gecontracteerd met de volgende gemeenten:

    - Aa en Hunze

    - Assen

    - Midden Drenthe

    - Noordenveld

    - Tynaarlo

    - Coevorden

Verwijzing voor volwassenenzorg kan via uw huisarts of sociaal (gebieds)teams verkregen worden.