Copyright © 2011 XL-Talent

XL-TALENT
HOOGBEGAAFDHEID-LEERPROBLEMEN-GEDRAGSPROBLEMEN

Heb jij een visueel-ruimtelijke denkstijl?¹

 

•  Denk je vooral in beelden in plaats van woorden?

•  Weet je dingen, zonder in staat te zijn uit te leggen waarom?

•  Los je problemen op ongebruikelijke wijze op?

•  Heb je een levendige verbeelding?

•  Herinner je je wat je gezien hebt en vergeet je wat je hoort?

•  Ben je verschrikkelijk slecht in het spellen van woorden?

•  Kun je zaken visualiseren uit verschillende perspectieven?

•  Ben je organisatorisch gehandicapt?

•  Verlies je vaak het bewustzijn van tijd?

•  Lees je liever een kaart dan mondelinge aanwijzingen te volgen?

•  Herinner je je plaatsen die je slechts één maal bezocht?

•  Is je handschrift voor anderen moeilijk leesbaar?

•  Kun je aanvoelen wat anderen voelen?

•  Ben je muzikaal, artistiek of mechanisch aangelegd?

•  Weet je meer dan anderen denken dat je weet?

•  Heb je een hekel aan spreken voor een groep?

•  Voel je je slimmer naarmate je ouder wordt?

•  Ben je een slaaf van je (spel)computer?    

Als je 10 van de bovenstaande vragen met ‘ja’ heeft beantwoord, ben je zeer waarschijnlijk een visueel-ruimtelijke leerling (beelddenker).

1) Test van Linda Silverman, boek Upside-Down Brilliance: The Visual-Spatial Learner.

   Vertaald t.b.v. Lezing voor Maria J. Krabbe Stichting.