Copyright © 2011 XL-Talent

XL-TALENT
HOOGBEGAAFDHEID-LEERPROBLEMEN-GEDRAGSPROBLEMEN

Karaktervergelijking

Visueel <––>auditief

 

 

 De visueel-ruimtelijke leerling
De auditief-volgordelijke leerling
Denkt primair in beelden
Denkt primair in woorden
Is visueel sterk
Is auditief sterk
Kan goed met ruimte omgaan
Kan goed met tijd omgaan
Leert vanuit het overzicht
Leert stapje voor stapje
Begrijpt de lesstof wel of (nog) niet (nooit een beetje)
Leert met vallen en opstaan
Begrijpt complexe concepten makkelijker;
Heeft moeite met eenvoudige taken
Presteert goed als moeilijkheidsgraad geleidelijk wordt verhoogd
Bedenkt synthese¹ en legt makkelijk verbanden
Is een analytisch denker
Werkt vanuit het grote beeld; kan details over het hoofd zien
Werkt vanuit onderdelen naar het geheel
Kan goed kaart lezen
Volgt mondelinge instructie goed op
Is beter in wiskundig redeneren dan automatiseren
Kan goed rekenen
Leert hele woorden makkelijk
Leert klanken makkelijk
Moet woorden visualiseren alvorens ze te kunnnen spellen
Kan woorden spellend uitspreken
Geeft voorkeur aan toetsenbord om te schrijven
Kan snel en netjes schrijven
Ordent en organiseert op geheel eigen wijze
Is goed georganiseerd
Vindt intuïtief de juiste oplossing
Kan stappen in het werk makkelijk verduidelijken
Leert het best door verbanden te zien
Blinkt uit in het uit het hoofd leren/stampwerk
Goed visueel lange termijn geheugen
Goed auditief korte termijn geheugen
Leert concepten voor de eeuwigheid; haakt af bij stampwerk en herhaling
Heeft soms herhaling nodig om het geleerde te blijven onthouden
Ontwikkelt eigen methoden om problemen op te lossen
Leert goed via instructie
Is erg gevoelig voor de houding van de leraar
Leert onafhankelijk van emotionele reacties
Bedenkt bijzondere oplossingen voor problemen
Voelt zich goed bij één juist antwoord
Ontwikkelt zich asynchroon (onevenwichtig)
Ontwikkelt zich redelijk evenwichtig
Kan erg onregelmatige cijfers halen
Haalt in de regel cijfers van gelijk niveau
Geniet van meetkunde en natuurkunde
Geniet van algebra en scheikunde
Leert de talen op locatie, door onderdompeling
Leert de talen in de klas/les, door onderwijs
Is creatief, ambachtelijk, technologisch, emotioneel of spiritueel begaafd
Is academisch getalenteerd
Is een laatbloeier
Is een vroegbloeier
1) Een synthese is in het algemeen een samenvoeging van ongelijksoortige zaken, zodat iets nieuws ontstaat.

Karaktervergelijking van Linda Silverman, boek Upside-Down Brilliance: The Visual-Spatial Learner.
Vertaald t.b.v. Lezing voor Maria J. Krabbe Stichting.