Copyright © 2011 XL-Talent

XL-TALENT
HOOGBEGAAFDHEID-LEERPROBLEMEN-GEDRAGSPROBLEMEN

JAMARA rekenmethode

Vind jouw kind rekenen moeilijk? Lukt het maar niet om de sommen t/m 20

en de tafels geautomatiseerd te krijgen? Dan is Jamara iets voor hem/haar.

 

Wat is JAMARA?

Jamara is een rekenaanpak voor kinderen die op school vastlopen met rekenen Ze leren met deze methode alsnog, opnieuw of beter rekenen.

Met Jamara leert  het kind de juiste denkstrategie aan om tot automatiseren te kunnen komen. Rekenzwakke kinderen doen dit vrijwel altijd op een verkeerde manier. Jamara revalideert het denkproces. Tijdens het oefenen worden er zgn. ankers aangebracht, waarop het kind kan terugvallen. Dit zijn de steunpunten binnen de rekenhandelingen waarmee het kind niet meer verdwaalt of de kluts kwijt raakt.

 

Een goede fundering

Jamara gaat ALTIJD terug naar de basis, het fundament moet goed zijn om met grote getallen te gaan rekenen. Dit houdt in dat er weer begonnen gaat worden met het rekenen tot en met 10.

Wanneer het fundament tot en met 10 goed is, gaat er pas verder gerekend worden. Per sessie wordt er dan ook gekeken of uw kind toe is aan een volgend niveau.

 

Uitgangspunten

Bij JAMARA wordt er uitgegaan van de volgende punten:

 De methode is ontwikkeld door Will Missot van het CNLS (www.cnls.nl).

 

Onderzoek

Als eerste zal er een uitgebreide intake en screening/onderzoek plaatsvinden. Er zullen specifieke testjes op het gebied van rekenen worden afgenomen. Om een compleet beeld te krijgen van de mogelijke oorzaken, zal er daarnaast een visuele screening zijn en zal er gekeken worden of er sprake is van reflexrestanten. Na aanleiding van de verkregen informatie zal er een behandelplan opgesteld worden.

 

Behandeling

Jouw kind zal 1x in de 3-4 weken voor behandeling komen. Tijdens deze bijeenkomst worden er oefeningen aangeboden. Er wordt verwacht dat je samen met je kind de oefeningen thuis herhaalt.

Email: info@xl-talent.nl